On Facebook. In Warsaw, Poland. Thanks to Iwona ES for the photo!
More Street Art whit lego on Street Art Utopia.